Domov / Uncategorized / Sodno varstvo – Ugovor zoper prekršek

Sodno varstvo – Ugovor zoper prekršek

Taj Mesec Bodnar

Ljubljanska ulica 1

1000 Ljubljana

Ministrstvo za notranje zadeve

Policijska uprava Ljubljana

Postaja prometne policije Ljubljana

Laponska 1, 1000 Ljubljana

ZADEVA: Zahteva za sodno varstvo glede plačilnega naloga št. Xxxxxxxxx xxx z dne xx. xx. xxxx

Podpisani Taj Mesec Bodnar, roj. xx.xx.xxxx v Ljubljani, stanujoč Ljubljanska ulica 1 v Ljubljani, vlagam v zadevi navedeno zahtevo za sodno varstvo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja.

V navedenem plačilnem nalogu mi je očitana storitev prekrška po 4. točki sedmega odstavka 46. Člena ZPrCP, ki naj bi ga s svojim vozilom Fičko z registrsko številko LJ XXXXX storil dne xx.xx.xxxx ob xx:xx.

Izjavljam, da v času prekrška nisem vozil omenjenega vozila, ter da očitanega prekrška nisem storil. Prav tako se nisem dolžen izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, saj bi bilo navedeno v nasprotju s splošnimi načeli kaznovalnega prava in z Ustavo RS, kot med drugim ugotavlja tudi Ustavno sodišče RS v svoji odločbi št. U-I-295/05-38 z dne 16. 9. 2008.

V času očitanega prekrška sem bil na Kamčatki, kar je razvidno iz predloženega vstopnega kupona povratnega leta letalske vozovnice, ki se glasi na moje ime in datumov uradnih žigov kamčatkske mejne policije v mojem potnem listu XX xxxxxxxx, izdanem xx.xxx.xxxx pri UE Ljubljana.

Predlagam, da prekrškovni organ glede na predložene razbremenilne dokaze plačilni nalog razveljavi oziroma postopa na drug pravno ustrezen način, da plačilni nalog ne bo imel nikakršnih pravnih posledic. Pri tem se sklicujem na kaznovalnopravno maksimo »in dubio pro reo«, po kateri je v dvomu, oziroma, ko krivda ni dokazana, domnevnega storilca potrebno oprostiti.  

S spoštovanjem,

Taj Mesec Bodnar

Priloge:

  • plačilni nalog (sprednja in zadnja stran),
  • potni list XXxxxxxxx, z razvidnima žigoma vstopa/izstopa v/iz Kamčatke (xx.xx.xxxx/xx.xx.xxxx),
  • vstopni kupon povratnega leta letalske vozovnice, ki se glasi na moje ime.

Preverite tudi

Kako odpreti SP + subvencija

KORAK 1 !!!V primeru da želiš subvencijo, ne odpiraj SP-ja preden ne zaprosiš za subvencijo!!! …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja